Asbestdak, wat nu?

Dak kleiner dan 35 m2
Bent u een particulier en heeft u een golfplaten asbestdak kleiner dan 35 m2? Dan mag u het dak onder voorwaarden zelf verwijderen. U moet U moet daarvoor wel een sloopmelding doen bij uw gemeente via het Omgevingsloket. In diverse gemeenten in Overijssel kunt u gratis veiligheid- en verpakkingsmateriaal krijgen om uw kleine asbestdak veilig te verwijderen. Daarnaast kunt u als particulier bij verschillende gemeenten uw asbestafval (dak) tot 35 m2 gratis inleveren bij het stortpunt/milieustraat. Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op de website van uw gemeente. Een filmpje over de verwijdering van een klein asbestdak bekijkt u hier

Hebben uw buren een vergelijkbaar dak? Door samen te werken kunt u kosten besparen en taken verdelen. In het draaiboek 'Collectieve asbestsanering voor daken kleiner dan 35m2' vindt u hierover meer informatie. Het draaiboek maakt onderdeel van een informatiepakket (voor dakeigenaren) van de provincie Overijssel. Dit pakket kunt u hier  online opvragen. 
Bekijk de video over een praktijkvoorbeeld in Dalfsen.

Huurt u een woning? Dan mag u het asbestdak niet zelf verwijderen. De eigenaar (meestal de verhuurder) is verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbestdak.

Dak groter dan 35 m2 
Als ondernemer bent u verplicht uw asbestdak te laten verwijderen, ongeachte de grootte. Ook alle particuliere daken groter dan 35 m2 moeten door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. In deze gevallen is een asbestinventarisatierapport verplicht.

Zijn er in uw buurt meer grote asbestdaken? Kijk dan of u samen kunt werken. Zo kunt u kosten besparen en beperkt u de overlast van verwijdering in de buurt.
 

Kosten en financiering
De kosten voor het verwijderen van een asbestdak zijn voor rekening van de dakeigenaar. Er zijn verschillende opties om de kosten te verminderen en de dakvervanging te financieren. Bijvoorbeeld:
 

Kosten verminderen

  • Collectief inkopen van dakverwijdering en plaatsen van een nieuw dak
  • Collectief kleine asbestdaken zelf verwijderen of vervangen
  • Plaatsen van een nieuw dak zelf doen

Financieren

  • (Hypothecair) lenen bij een bank
  • Onderhands lenen
  • Verhuur van dak of erf voor zonnepanelen
  • Gebruik maken van de Energiebespaarlening
  • Gemeentelijke (ruimtelijke) regelingen
  • Crowdfunding en speciale acties (verenigingen en stichtingen)

Voor ondernemingen

U vindt hierover meer informatie in onze brochures over financiële mogelijkheden voor particulieren, stichtingen en verenigingen en ondernemingen. Deze brochures kunt u opvragen via het informatiepakket (voor dakeigenaren) van de provincie Overijssel. Ook een financieel adviseur kan u hierover bijpraten en adviseren.