Links

  • Milieu Centraal

    Milieu Centraal is een voorlichtingsorganisatie voor consumenten en geeft onder andere informatie over asbest op het dak informatie over asbest op het dak, praktische tips en adviezen over het zelf verwijderen van (kleine) asbestdaken en suggesties om uw woning te verduurzamen.

  • Gecertificeerde bedrijven

    Wilt u controleren of een bedrijf gekwalificeerd is voor asbestinventarisatie en/of -sanering? Bekijk hier welke bedrijven gecertificeerd zijn.

  • Kenniscentrum Infomil

    Website van de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) met informatie over asbest.