Subsidies en leningen

Lening afsluiten

Voor sommige mensen zijn zonnepanelen en/of een zonneboiler te duur om uit eigen middelen te kunnen financiëren. Een lening kan in zo’n geval een oplossing bieden. Het voordeel hiervan is dat er direct wordt bespaard op de energiekosten en per saldo geld verdiend wordt. Uiteraard zijn aan een lening voorwaarden en extra kosten verbonden zoals afsluitkosten en rentekosten. Hierdoor zal het netto resultaat na 20 jaar lager zijn bij geleend geld dan bij financiering uit eigen middelen. Deze kosten wegen meestal echter niet op tegen de besparing van de energiekosten, waardoor er al direct geld bespaard wordt.

Leningen kunnen worden afgesloten met uiteenlopende voorwaarden en looptijden. Uw bank of verzekeraar kan u het beste adviseren welke lening in uw geval het beste is.

Duurzaamheidslening

Sommige gemeenten en provincies bieden een aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarmee u kunt lenen met een aantrekkelijke rentekorting. De lening is altijd provincie- of gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).